eques ordinem templar Belgica


GM Altaar
GM sir John Albert Boulez
Weidestraat 60
8310 Assebroek (Belgium)
+32 (0)491/25.63.21
De Regel:
18/11/2021 Maar als een broeder door het werk van het huis en van het Christendom in het Oosten wordt gestuurd - iets waarvan we denken dat het vaak zal gebeuren - en het goddelijke ambt niet kan horen, moet hij in plaats van metten dertien paternosters zeggen; zeven voor elk uur en negen voor vespers. En samen bevelen we hem allemaal op om dat te doen. Maar degenen die om een dergelijke reden zijn gezonden en niet op de vastgestelde uren kunnen komen om het goddelijke ambt te horen, moeten zo mogelijk de vastgestelde uren niet worden overgeslagen, om aan God te doen wat hem toekomt.

Nieuws:
29/10/2021 Webmaster: New app initiated to allow more cooperation with Templars worldwide http://www.unitedtemplars.com/
28/10/2021 Bezoek van de sint gewenst? Dit kan aan een bedrag van 50€ Dit is ten voordele van onze tempeliersOrde om kansarmen te ondersteunen , mede een mooi Sint,Kerst en Paasfeest te laten beleven. U kan onze Sint contacteren via het Contactformulier Stadsgids ;) Dank u
Evenementen:
Datum: 17/04/2022 Paasfeest van de Orde
Info: Kinderen van onze gezinnen een, gezellig paasfeest aanbieden