eques ordinem templar Belgica


GM Altaar
GM sir John Albert Boulez
Weidestraat 60
8310 Assebroek (Belgium)
+32 (0)491/25.63.21
De Regel:
23/04/2022 Over geëxcommuniceerde ridders. Waar u weet dat geëxcommuniceerde ridders moeten worden verzameld, daar bevelen wij u te gaan; en als iemand daar lid wil worden van de Ridderorde uit overzeese gebieden, moet je werelds gewin niet zozeer beschouwen als de eeuwige redding van zijn ziel. We bevelen dat hij wordt ontvangen op voorwaarde dat hij voor de bisschop van die provincie komt en hem zijn voornemen kenbaar maakt. En wanneer de bisschop hem heeft gehoord en hem heeft vrijgesproken, moet hij hem naar de Meester en de broeders van de Tempel sturen, en als zijn leven eerlijk en hun gezelschap waardig is, als hij goed lijkt voor de Meester en de broeders, laat hem dan genadig worden ontvangen; en als hij in de tussentijd zou sterven door de angst en kwelling die hij heeft geleden, laat hem dan alle voordelen van de broederschap krijgen die een van de Arme Ridders van de Tempel te danken heeft.

Nieuws:
17/02/2022 Update WebApp: Onder rubriek Geschiedenis Brugge , kan je nu ook zoeken in inhoud van de artikelen. bijv. Zoekterm graven zal u enkel de artikelen geven waar dit woord in 1 van de zichtbare kolommen staat , alsook deep search in de content van de artikelen
10/03/2023 Geschiedenis Brugge: Brugse Zot

Evenementen: