De Regel (Codex)


De primitieve regel hier begint de proloog tot de heerschappij van de tempel

# Rule Create date
4 En alles wat zich in dat concilie heeft afgespeeld moet worden verteld of verhaald en opdat het niet lichtvaardig door ons zou worden opgevat. Maar voorzichtigheidshalve wel overwogen, heb
3 Toen kwamen wij, in alle vreugde en alle broederschap, op verzoek van Meester Hugues de Payens, door wie de bovengenoemde ridderschap werd gekoesterd door de genade van de Heilige Geest, b
2 boven alles, wie ook maar een ridder van Christus zou zijn, die zulke heilige orden kiest, moet u in uw geloofsbelijden pure ijver en vastberadenheid verenigen.
7 Jij die afstand doet van je eigen wil, en jij anderen die de soevereine koning dienen met paarden en wapens, voor het heil van je ziel, voor een bepaalde tijd, streef overal met puur verlangen naar de ochtend en de hele dienst volgens het canonieke recht en de gebruiken van de reguliere meesters van de heilige stad Jeruzalem. O gij onverschrokken broeders, op dezelfde manier is God met u, als u belooft de bedrieglijke wereld te verachten in eeuwige liefde voor God, en de verleidingen van uw lichaam te minachten: ondersteund door het voedsel van God en bewaterd en onderwezen in de geboden van Onze-Lieve-Heer, op het einde van het goddelijke ambt, niemand zou bang moeten zijn om de strijd aan te gaan als hij voortaan de kroon draagt. 2021-10-27 12:59:50
8 Maar als een broeder door het werk van het huis en van het Christendom in het Oosten wordt gestuurd - iets waarvan we denken dat het vaak zal gebeuren - en het goddelijke ambt niet kan horen, moet hij in plaats van metten dertien paternosters zeggen; zeven voor elk uur en negen voor vespers. En samen bevelen we hem allemaal op om dat te doen. Maar degenen die om een dergelijke reden zijn gezonden en niet op de vastgestelde uren kunnen komen om het goddelijke ambt te horen, moeten zo mogelijk de vastgestelde uren niet worden overgeslagen, om aan God te doen wat hem toekomt. 2021-11-18 11:43:36
1 we spreken in de eerste plaats tot allen die in het geheim hun eigen wil en verlangen verachten met een zuiver hart om de soevereine koning als een ridder te dienen en met leergierige zorg
Codex