De Regel (Codex)


De primitieve regel hier begint de proloog tot de heerschappij van de tempel

# Rule Create date
4 En alles wat zich in dat concilie heeft afgespeeld moet worden verteld of verhaald en opdat het niet lichtvaardig door ons zou worden opgevat. Maar voorzichtigheidshalve wel overwogen, heb
3 Toen kwamen wij, in alle vreugde en alle broederschap, op verzoek van Meester Hugues de Payens, door wie de bovengenoemde ridderschap werd gekoesterd door de genade van de Heilige Geest, b
2 boven alles, wie ook maar een ridder van Christus zou zijn, die zulke heilige orden kiest, moet u in uw geloofsbelijden pure ijver en vastberadenheid verenigen.
10 De manier waarop broeders moeten worden ontvangen. Als een seculiere Ridder, of een andere man, de massa des verderfs wil verlaten en dat seculiere leven wil verlaten en je gemeenschapsleven wil kiezen, stem er dan niet mee in hem onmiddellijk te ontvangen, want zo zei mijn heer Sint-Paulus: probate spiritus si ex Deo sunt . 'Beproef de ziel om te zien of die van God komt.' Als hem het gezelschap van de broeders moet worden toegestaan, laat hem dan de Regel voorlezen, en als hij de geboden van de Regel nauwgezet wil gehoorzamen, en als het de Meester en de broeders behaagt hem te ontvangen, laat hem dan hem zijn wens en verlangen openbaren voor alle broeders die in het Kapittel zijn bijeengekomen en hem zijn verzoek met een zuiver hart laten doen. 2022-02-05 12:54:42
7 Jij die afstand doet van je eigen wil, en jij anderen die de soevereine koning dienen met paarden en wapens, voor het heil van je ziel, voor een bepaalde tijd, streef overal met puur verlangen naar de ochtend en de hele dienst volgens het canonieke recht en de gebruiken van de reguliere meesters van de heilige stad Jeruzalem. O gij onverschrokken broeders, op dezelfde manier is God met u, als u belooft de bedrieglijke wereld te verachten in eeuwige liefde voor God, en de verleidingen van uw lichaam te minachten: ondersteund door het voedsel van God en bewaterd en onderwezen in de geboden van Onze-Lieve-Heer, op het einde van het goddelijke ambt, niemand zou bang moeten zijn om de strijd aan te gaan als hij voortaan de kroon draagt. 2021-10-27 12:59:50
8 Maar als een broeder door het werk van het huis en van het Christendom in het Oosten wordt gestuurd - iets waarvan we denken dat het vaak zal gebeuren - en het goddelijke ambt niet kan horen, moet hij in plaats van metten dertien paternosters zeggen; zeven voor elk uur en negen voor vespers. En samen bevelen we hem allemaal op om dat te doen. Maar degenen die om een dergelijke reden zijn gezonden en niet op de vastgestelde uren kunnen komen om het goddelijke ambt te horen, moeten zo mogelijk de vastgestelde uren niet worden overgeslagen, om aan God te doen wat hem toekomt. 2021-11-18 11:43:36
11 Over geëxcommuniceerde ridders. Waar u weet dat geëxcommuniceerde ridders moeten worden verzameld, daar bevelen wij u te gaan; en als iemand daar lid wil worden van de Ridderorde uit overzeese gebieden, moet je werelds gewin niet zozeer beschouwen als de eeuwige redding van zijn ziel. We bevelen dat hij wordt ontvangen op voorwaarde dat hij voor de bisschop van die provincie komt en hem zijn voornemen kenbaar maakt. En wanneer de bisschop hem heeft gehoord en hem heeft vrijgesproken, moet hij hem naar de Meester en de broeders van de Tempel sturen, en als zijn leven eerlijk en hun gezelschap waardig is, als hij goed lijkt voor de Meester en de broeders, laat hem dan genadig worden ontvangen; en als hij in de tussentijd zou sterven door de angst en kwelling die hij heeft geleden, laat hem dan alle voordelen van de broederschap krijgen die een van de Arme Ridders van de Tempel te danken heeft. 2022-04-23 10:42:06
12 Over geëxcommuniceerde ridders. Waar u weet dat geëxcommuniceerde ridders moeten worden verzameld, daar bevelen wij u te gaan; en als iemand daar lid wil worden van de Ridderorde uit overzeese gebieden, moet je werelds gewin niet zozeer beschouwen als de eeuwige redding van zijn ziel. We bevelen dat hij wordt ontvangen op voorwaarde dat hij voor de bisschop van die provincie komt en hem zijn voornemen kenbaar maakt. En wanneer de bisschop hem heeft gehoord en hem heeft vrijgesproken, moet hij hem naar de Meester en de broeders van de Tempel sturen, en als zijn leven eerlijk en hun gezelschap waardig is, als hij goed lijkt voor de Meester en de broeders, laat hem dan genadig worden ontvangen; en als hij in de tussentijd zou sterven door de angst en kwelling die hij heeft geleden, laat hem dan alle voordelen van de broederschap krijgen die een van de Arme Ridders van de Tempel te danken heeft. 2022-04-23 10:42:06
1 we spreken in de eerste plaats tot allen die in het geheim hun eigen wil en verlangen verachten met een zuiver hart om de soevereine koning als een ridder te dienen en met leergierige zorg
Codex