De Regel (Codex)


De primitieve regel hier begint de proloog tot de heerschappij van de tempel

# Rule Create date
8 En alles wat zich in dat concilie heeft afgespeeld moet worden verteld of verhaald en opdat het niet lichtvaardig door ons zou worden opgevat. Maar voorzichtigheidshalve wel overwogen, heb 2021-10-01 20:40:40
6 Toen kwamen wij, in alle vreugde en alle broederschap, op verzoek van Meester Hugues de Payens, door wie de bovengenoemde ridderschap werd gekoesterd door de genade van de Heilige Geest, b 2021-10-09 20:40:36
5 boven alles, wie ook maar een ridder van Christus zou zijn, die zulke heilige orden kiest, moet u in uw geloofsbelijden pure ijver en vastberadenheid verenigen. 2021-10-10 20:40:30
3 we spreken in de eerste plaats tot allen die in het geheim hun eigen wil en verlangen verachten met een zuiver hart om de soevereine koning als een ridder te dienen en met leergierige zorg 2021-10-11 20:31:07
Codex